Modül 2 Pazarlama

Öğrenme Hedefleri

Bu kurs, Pazarlama modülü için kriterler belirlemektedir. Katılımcılara pazarlamanın ne olduğunu, iş fikirlerinde nasıl uygulanacağını ve bu stratejiyle ilgili mevcut yeni araçların çoğunu (sosyal medya, segmentasyon vb.) Tanımayı ve kullanmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu modül 5 pazarlama becerisi konusu sunacaktır. Özellikle, Sunum ve İletişim, Kitle tanımlama, Dijital varlık, Sosyal medya pazarlaması ve İçerik pazarlaması.

Kursun sonunda katılımcılar uygulamalı deneyim kazanacak ve fikirlerini (ürün, marka veya işletme) pazarlama açısından, özellikle sosyal medyayı kullanarak geliştirmek için gerekli pazarlama becerilerini edineceklerdir.

Kurs İçerik

Tümünü Genişlet