Modül 5 Yenilik & Yaratıcılık

Öğrenme Hedefleri

Bu kurs, Yenilik & Yaratıcılık ile ilgili modül iççin ölçütler belirler.Katılımcıların kendileriyle ve ekipleriyle yaratıcılığı ve  yenilikçi düşünmeyi teşvik etme yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.Sorun çözme becerilerini geliştirmek, yeni fikirler  üretmek, açık ve yenilikçi bir zihniyet geliştirmek için Fikir ve Beyin Fırtınası, Tasarım Odaklı Düşünme, Yanal Düşünme,  Açık Fikirlilik ve Hikaye Anlatımı gibi çeşitli teknik ve yaklaşımları araştırır. Bu modülün sonunda, katılımcılar kişisel ve  profesyonel çabalarında yenilikçiliği, yaratıcılığı ve etkili problem çözmeyi teşvik edecek değerli içgörüler ve pratik  beceriler kazanacaklar. Yenilikçi fikirler üretmek, değerlendirme ve uygulamak ve ekipleri ve organizasyonları içinde  yaratıcılık kültürünü geliştirmek için çok yönlü bir araç seti ile donatılacaklar.

Kurs İçerik

Tümünü Genişlet