Modül 6 Kendini Güçlendirme

Öğrenme hedefleri

Kendini güçlendirme, kadın girişimcilerin ve bireylerin hayatlarının kontrolünü ele geçirmek, proaktif kararlar almak ve kişisel organizasyon duygusunu geliştirmek için izleyebilecekleri teknik ve stratejileri ifade eder.

Güçlü yönlerini tanımayı ve bunlardan yararlanmayı, özgüven oluşturmayı, önemli hayaller kurup bunların peşinden koşmayı ve kendi gelişim ve refahlarında aktif olarak yer almayı gerektirir.

Kendini güçlendirme, kişisel farkındalığı, esnekliği, özgür ve olumlu zihniyeti ve sürekli bilgi kazanma ve gelişmeye adanmışlığı içeren dinamik bir yolculuktur.

Bu, kadın girişimcilerin zorlukların ve zorlu durumların üstesinden gelmelerine, değerlerine uygun seçimler yapmalarına ve kendi potansiyellerini kucaklayarak kendi kaderlerini çizerek tatmin edici yaşamlar sürdürmelerine olanak tanır.

Bu kurs, kadın girişimciler için kendini güçlendirme konusundaki modülün kriterlerini belirler.

Kendini güçlendirme, kişinin yaşam tarzını kontrol altına alma ve karakterinin güzelliğini ve kişisel gelişimini artıran kararlar alma tekniğini ifade eder. İlişkiler, meslek, sağlık ve kişisel gelişim ile birlikte varoluşun birçok alanına ulaşmak için önemli yetenekleri, uzmanlığı ve tutumları geliştirmekle ilgilidir. Kendini güçlendirme, kişinin kendi güçlü yönlerini fark etmesini, kendine güven oluşturmasını, gerçekçi hedefler koymasını, kişinin seçimleri için görev almasını ve büyümeyi ve gelişmeyi teşvik eden harika ve destekleyici ortamlar oluşturmayı içerir; bunların hepsi kadın girişimciliği için önemlidir. Bu, kendini tanımayı, kendini yansıtmayı ve öğrenme, uyum sağlama ve gelişme isteğini gerektiren bir tekniktir. Sonuçta, kendini güçlendirme, bireylerin hoş ve anlamlı yaşamlara rehberlik etmelerine olanak tanır.

Kadın girişimcilere özgüvenlerini, kişisel dikkatlerini, özel gelişimlerini ve ortalama refahlarını süslemek için önemli olan bilgi, yetenek ve ekipmanı sağlamayı amaçlamaktadır. Temel amaç, onları hayatlarını yönetmeye, bilinçli seçimler yapmaya, hayaller kurup gerçekleştirmeye ve zorluklara karşı zafer kazanmaya teşvik etmektir. İlişkiler, meslek, sağlık ve kişisel gelişimi içeren çeşitli alanlarda başarılı olmak için gerekli yetenekleri, bilgileri ve tutumları geliştirmekle ilgilidir.

Genel olarak bu dersin kapsamında kadın girişimciler kişisel güçlü yönlerinin farkına varabilir, özgüven inşa edebilir, mantıklı hedefler koyabilir, alternatifleri için sorumluluk alabilir ve büyümeyi ve gelişmeyi teşvik eden etkili ve destekleyici ortamlar yaratabilirler. uzun vadede zevkli ve anlamlı yaşamlara rehberlik etmelerine olanak sağlamak amacıyla öz dikkat, öz yansıma ve öğrenme, uyum sağlama ve gelişme isteği. Daha spesifik olarak, eğitimin sonunda şunları yapabileceklerdir:

  • Uyum sağlama/dayanıklılık, karar verme ve problem çözme, eleştirel düşünme, stres yönetimi ve öz motivasyonun anlamları ve unsurları hakkında bilgi sahibi olmak ve farkındalık geliştirmek
  • Kişisel farkındalığın, farkındalığın ve zihinsel çevikliğin, kendini güçlendirme için neden bu kadar önemli olduğunu ve bunları başaracak stratejilerin nasıl bulunacağını anlayabilmek, bunların içinde saklanan tehditleri ve fırsatları tanımlayabilmek ve stratejiyi oluşturabilmek için yeterliliğe ve anlayışa sahip olmak. kararlar almak, sonuçları izlemek ve iyileştirmeler yapmak, kişinin zorluklara uyum sağlaması için doğru stratejileri bulmak, daha dirençli olmak ve etkilerden sonra daha yüksek iyileşme hızına ulaşmak (başa çıkma mekanizmaları), sorunları tanımlamak, kararlar almak, bunları izlemek için stratejiler bulmak ve düzeltici eylemlerde bulunun, stresin ne olduğunu anlayın, onunla başa çıkmak için doğru stratejileri bulun ve başa çıkma mekanizmaları geliştirin, kendi kendini motive etmek için uygun teknikleri belirleyin
  • Artan öz farkındalığın ve sosyal farkındalığın, netliğin ve gerçekçiliğin – eleştirel düşünme, kendini ve etrafındaki her şeyi kabul etme – alçakgönüllülük, kendi kendini destekleme ve kendini geliştirme / kendi kendini motive etme yeteneği, kendi kendini motive etme yeteneğinin faydalarından yararlanma becerilerine sahip olmak Kendine ve başkalarına karşı gerekli sınırlar, Zorluklara ve değişime uyum sağlama ve esneklik, Olumsuzları olumluya çevirme yeteneği, Stresi yönetme ve başa çıkma mekanizmaları oluşturma yeteneği, Kendi – aile – iş – toplum arasındaki denge, özerklik ve bağımsızlık, üretkenlik ve yaratıcılık, kendine güven ve özgüven

Bu modülde kendini güçlendirmeye ilişkin 5 konu sunulacaktır:

  1. uyum/esneklik
  2. karar verme ve problem çözme
  3. kritik düşünce
  4. Stres yönetimi
  5. kendini motive etme
Free images from Canva