Modül 1 Sosyal Beceriler

Öğrenme Hedefleri

Bu kurs, Sosyal Beceriler modülü için kriterler belirlemektedir. Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitimcilerini hem doğrudan (sözlü) hem de dolaylı (sözsüz) olarak birbirleriyle nasıl iletişim kuracakları ve etkileşimde bulunacakları konusunda eğitmeyi amaçlamaktadır. Bu modül 5 sosyal beceri konusu sunacaktır. Özellikle, Çatışma Yönetimi, Liderlik, Ekip Çalışması, Duygusal Zeka, Koçluk ve Mentorluk. Kursun sonunda, öğrenciler uygulamalı deneyim kazanacak ve kişisel ve profesyonel olarak gelişmek için gerekli sosyal becerileri edineceklerdir. Kursun sonunda, öğrenciler güçlü ilişkiler kurmak, çatışmaları çözmek ve çeşitli sosyal ortamlarda başkalarıyla anlamlı bir şekilde etkileşim kurmak için gerekli araçlarla donatılmış olacaklardır.

Freepik: Free photo target concept with wooden blocks

Kurs İçerik

Tümünü Genişlet