Referanslar

İş Birliği ve Beyin Fırtınası

➢‘’Yenilik Sanatı: Lessons in Creativity from IDEO, America’s Leading Design Firm’’ (2001) by Tom Kelley and Jonathan  Littman

➢‘’Yaratıcılık, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration(2014) by Ed Catmull and  Amy Wallace.

➢‘’Ekip Yaratıcılığı: Innovation through Collaboration’’ (2003) by Paul B. Paulus and Bernard A. Nijstad.

➢‘’Beyin Fırtınası ve Sonrası: A User – Centered Design Method’’ (2013) BY Chauncey Wilson

➢Geleneksel Beyin Fırtınası üzerine bir makale: Traditional Brainstorming an overview | ScienceDirect Topics

➢Vikipedi’deki zihin haritası: Mind map Wikipedia

➢Tersine Beyin Fırtınası üzerine bir makale: Reverse Brainstorming A Different Approach to Brainstorming

(mindtools.com)

  1. Tasarım Odaklı Düşünme

Tasarım düşüncesinin beş aşaması hakkında bir makale:The 5 Stages in the Design Thinking Process | IxDF  (interaction-design.org)

Tasarım düşüncesi fikrine yönelik en iyi uygulamalara ilişkin bir makale:Best Practices for the Ideate Stage of Design

Thinking | Lucidspark

Tasarım düşüncesi fikri için en iyi uygulamalar üzerine bir makale: Best Practices for the Ideate Stage of Design  Thinking | Lucidspark

Tasarım odaklı düşünme süreçleri üzerine bir makale:Design Thinking Process: 3 Best Practices to Follow (and 3

Mistakes to Avoid) – WeBlog (wemanity.com)

➢Tasarım odaklı düşünmenin zorlukları üzerine bir makale: 4 Common Challenges and Pitfalls in Design Thinking |  Mural

Tasarım düşüncesinin temel zorlukları ve bunların nasıl çözüleceği hakkında bir makale:Major Challenges of Design  Thinking and how to solve them? | Firmbee

 

  1. Yanal Düşünme

Vikipedi’de yanal düşünme:Lateral thinking – Wikipedia

Yanal düşünme ile ilgili makale:What is Lateral Thinking? | Examples of Lateral Thinking Skills (successatschool.org)

➢Yanal düşünme teknikleri ile ilgili makale: What Is Lateral Thinking? (With Techniques To Improve It) | Indeed.com

Yanal düşünmeyle ilgili makale:What is Lateral Thinking? | IxDF (interaction-design.org)

  1. Açık Fikirlilik

Nasıl açık fikirli olunacağı ve bunun neden önemli olduğu hakkında bir makale:How to Be Open-Minded and Why It

Matters (verywellmind.com)

Daha açık fikirli olmanın 5 yolunu içeren bir makale:5 Ways To Be More Open-Minded : Life Kit : NPR

Açık fikirli insanların 15 özelliğini anlatan bir makale:15 Characteristics Of Open-Minded People  (aconsciousrethink.com)

  1. Hikaye Anlatımı

İş Hikayesi Anlatımı ile ilgili makale:Business Storytelling Using Stories to Inspire (mindtools.com)

➢İş dünyasında hikaye anlatımının önemli olmasının 7 nedeni hakkında bir makale’: 7 Reasons Why Storytelling Is  Important in Business, Including Examples (moderngov.com)

Source: Freepik: Download Free Videos, Vectors, Photos, and PSD