Referanslar ve ileri okumalar

  1. oluşturma ve ilişki kurma

  ○Ve iş dünyasında ağ oluşturma ile ilgili makale: Networking in business │ Business Queensland Government

  ○İş Ağı aracılığıyla ilişkiler kurmaya ilişkin bir makale: Building Relationships Through Business Networking │Nexea

  ○5 Tür Ticari Ağ Kuruluşu hakkında bir makale: The 5 Types of Business Networking Organizations │Entrepreneur

  1. Proje yönetimi

  ○Küçük İşletmeler için Proje Yönetimi hakkında bir makale: A guide To Project Management for Small Businesses: Tips, Strategies & Tools │ hive

  ○Küçük İşletmelerde Proje Yönetiminin Rolü hakkında bir makale: The Role of Project Management Within Small Businesses │ fool – the ascent

  ○Etkili Proje Yönetimi hakkında bir makale:Lead Your Small Business to Success with Effective Project Management │ ProProfs Project

  ○Proje yönetimine “kolay pasta” yaklaşımı hakkında bir makale:The “easy as pie” approach to project management │Celeveland State University

  ○Kritik Yol Yöntemi: Kritik Yol Yöntemi (CPM) ile ilgili makale: The Ultimate Guide │ Forbes

  1. Zaman yönetimi ve organizasyonu

  oZaman Yönetiminin Önemi ile ilgili bir makale:Case Study: The Importance of Time Management │Unlock Staff Potential

  oZaman yönetiminin önemli faydalarını anlatan bir makale:The 10 most important benefits of time management │ Bakker Elkhuizen

  oZaman Yönetimi ile ilgili bir makale: What Is Time Management? │ MindTools

  oGirişimciler için Zaman Yönetimi En İyi Uygulamaları hakkında bir makale: 10 Time Management Best Practices for Entrepreneurs │ fool – the ascent

  oEisenhower matrisi hakkında bir makale: Eisenhower matrix template │asana

  1. Kriz yönetimi

  oKriz yönetim planıyla ilgili bir makale:What is a crisis management plan? (6 steps to create one) │asana

  oKüçük bir işletmede krizi yönetmeye ilişkin bir makale: 11 tips to help you manage the crisis for your small business │ gandi.net news

  1. Stratejik planlama

  oKüçük işletmeler için stratejik planın nasıl oluşturulacağı hakkında bir makale: How to Craft a Strategic Plan for Your Small Business │ score – for the life of your business

  oStratejik planlama ile ilgili bir makale: Strategic planning │Small Biz Ahead – The Hartford

  oEtkili iş stratejik planı hakkında bir makale: 4 Simple Steps for an Effective Small Business Strategic Plan + Template │CFO Perspective

  oBaşarılı iş stratejisi planlaması hakkında bir makale:How to Develop a Successful Business Strategy Planning For Your Small Business │Camino Financial

 •