Sözlük

 • Uyarlanabilirlik: Yeni durumlarla başa çıkabilmek için değişebilme veya değiştirilebilme kalitesi

  Dayanıklılık: İnsanların veya nesnelerin şok gibi hoş olmayan bir olaydan sonra hızla toparlanma yeteneği

  Karar verme: Özellikle bir grup insanda önemli bir şey hakkında karar verme süreci

  Problem çözme: Sorunlarla baş etmenin yollarını bulma eylemi.

  Eleştirel düşünme: bir yargıya varmak için kanıtların nesnel, sistematik analizi ve değerlendirilmesi

  Stres: Birinin hayatındaki sorunlardan kaynaklanan baskı veya endişe

  Stres yönetimi: davranış ve düşünme yollarını öğrenerek stresi ve etkilerini sınırlama yöntemi

  Kişisel motivasyon: Dış baskı olmadan sıkı çalışma ve çaba gösterme yeteneğinin kalitesi