Sözlük

  • Çatışma: “İki veya daha fazla görüş, ilke veya çıkar arasındaki ciddi uyumsuzluk” olarak tanımlanır.
  • Liderlik: Liderlik, bireyleri veya grupları ortak hedeflere veya paylaşılan bir vizyona ulaşma yolunda yönlendirme, ilham verme ve etkileme becerisidir. Net bir yön belirlemeyi, bilinçli kararlar almayı ve sürdürülebilir bir şekilde işbirliği içinde ve etkili bir şekilde çalışmak için başkalarını motive etmeyi içerir.
  • Vizyoner liderlik: Vizyoner liderlik yaklaşımı, hem departman hem de şirket için ilham verici, ileriye dönük hedeflerin oluşturulmasını teşvik eden bir tarz olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda, büyümeyi ve kişisel gelişimi teşvik eden ortak bir hedefle hareket ederken ekip üyelerinin becerilerini ve bilgilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratır.
  • Takım çalışması: Ortak bir hedefe veya amaca en etkili ve verimli şekilde ulaşmak için birlikte çalışan bir grup bireyin ortak çabasıdır.
  • Aktif Dinleme: Bir konuşmacıya tam ve odaklanmış dikkatinizi vermeyi içeren, sadece kelimeleri değil, aynı zamanda altta yatan mesajı ve sözel olmayan ipuçlarını da anlamaya çalışan bir iletişim tekniğidir.
  • Duygusal Zeka: Duygusal zeka (EI), kişinin duygularını tanımlama, anlama ve etkili bir şekilde yönetme kapasitesini ifade eder. Son yıllarda, Duygusal Zeka girişimcilik alanında ilginç uygulamalar bulmuştur, çünkü araştırmalar kar veya değer yaratma fırsatlarını tanımadaki rolünü vurgulamıştır.
  • Koçluk: İlk olarak EPI operasyonel grupları oluşturmak için bir yöntem olarak kullanılan koçluk, gelişim hızını artırmayı ve bireylerin veya kuruluşların performansını iyileştirmeyi amaçlayan etkileşimli bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası Koçluk Federasyonu’na (ICF) göre koçluk, bireylerin veya kuruluşların büyümelerini hızlandırmalarına ve performanslarını artırmalarına yardımcı olan etkileşimli bir süreçtir.
  • Mentorluk: Mentorluk, “mentorların mentileri kariyer potansiyellerinin farkına varmaları için desteklediği ve zorladığı”, “her iki tarafın da ilişkiden bir şeyler öğrendiklerini ve kazandıklarını algıladıkları” “resmi bir öğrenme ilişkisi” olarak tanımlanmıştır.