Konu 1: Çatışmanın Doğası

The Nature of Conflict

Oxford Sözlüğü’ne göre çatışma, “iki veya daha fazla görüş, ilke veya çıkar arasındaki ciddi uyumsuzluk” olarak tanımlanmaktadır.

Çatışmanın doğasını anlamak, etkili çatışma yönetimi açısından son derece önemlidir.

İster kişiler arası ilişkilerde, ister işyerlerinde veya daha geniş toplumsal bağlamlarda olsun, çatışma farklı görüşlerin, çıkarların veya hedeflerin çatışmasından kaynaklanır. İnsan etkileşiminin doğal bir parçasıdır ve yanlış anlamalar, kaynaklar için rekabet veya zıt değerler gibi çeşitli kaynaklardan kaynaklanabilir.

Çatışmanın doğal ve kaçınılmaz bir olay olduğunu kabul etmek, bireylerin ve grupların çatışmaya daha fazla empati ve açık fikirlilikle yaklaşmalarını sağlar. Çatışmanın altında yatan nedenlerin ve dinamiklerin anlaşılmasıyla, çatışma çözme stratejileri uygun şekilde uyarlanabilir, yapıcı iletişim, uzlaşma ve karşılıklı anlayış teşvik edilebilir.

Çatışmanın inceliklerini anlamanın önemini vurgulamak, gergin durumları büyüme, işbirliği ve olumlu değişim için fırsatlara dönüştürmemizi sağlar.

Source: Canva

İşyerinde Çatışmanın Yaygın Nedenleri

Bazı kaynaklar (toplantı odası, ofis malzemeleri, patronun zamanı) kıttır ve birden fazla kişi veya grup belirli bir kaynağa erişmek istediğinde çatışma ortaya çıkabilir. Çalışmak için ihtiyaç duyduğunuz bir şeye erişemediğinizi hayal edin; henüz çatışma ‘belirtileri’ ortaya çıkmaya başladı mı?

Çalışma tarzlarındaki farklılıklar: Her bireyin ihtiyaçları ve kişiliğine bağlı olarak kendine özgü bir çalışma şekli vardır ve bu da birlikte çalışırken çatışmalara yol açabilir.

Nasıl ki iki çalışan çalışma tarzlarında farklılık gösterebiliyorsa, benzer şekilde bazı konularda da birbiriyle çelişen algılara sahip olabilirler. Örneğin, bir iş arkadaşınız size yardım teklif ettiğinde, bir kişi bu jesti takdir edip nezaket olarak algılayabilirken, başka bir kişi bunu bir hakaret, işini düzgün yapamadığını gösteren bir jest olarak görebilir.

İnsanlar, özellikle de günümüz işyerlerindeki kültürel çeşitliliği göz önünde bulundurursak, kişisel değerleri konusunda farklılık gösterirler. Hart (2009) bu tür farklılıkların işyerinde ayrışmaya ve nihayetinde çatışmaya neden olabileceğini öne sürmektedir.

Politikalar ve kurallar, karışıklık ve yanlış anlamaları önlemek için önemlidir. Açık politikaların ve kılavuz ilkelerin yokluğu belirsizlik ve çatışma ortamı yaratabilir (Hart, 2009).

Source: Canva

Gerçek Hayat Senaryosu: Çatışma Vaka Çalışması

Çatışmayı aşağıdaki örnek üzerinden inceleyelim:

Max ve Simon aynı ekipte çalışıyorlardı. Bir gün, üstleri tarafından kendilerine verilen bir proje üzerinde işbirliği yapmaları istendi. Max işinde yapıyı sever ve etkili bir performans gösterebilmek için kendisine katı son tarihler belirler. Öte yandan Simon daha esnek bir şekilde çalışmaktadır. Max, Simon’a son tarihler belirlemeye ve projeyi belirli bir şekilde yürütmeye çalıştığında, ikisi arasında bir çatışma meydana gelmiştir. Max ve Simon arasındaki düşünce süreci, yapı ve tutum farklılığının ikisi arasında çatışmaya yol açtığı açıktır. Üstüne gidilmediği takdirde çatışmalar çalışanların moralini etkileyebilir ve performanslarını düşürebilir (Ayoko, Callan ve Hartel, 2003; Kisamore et.al. 2010). Bu nedenle, bu tür olaylar acil eylem gerektirir. Bir çatışmanın nasıl çözüleceğini düşünmeye başlamak için ilk mantıklı adım çatışmanın nedenlerini tespit etmektir.

Çatışmanın doğasını anlamak

1.Bir çatışmanın ardındaki temel nedenleri ve duyguları anlamak, çözümünde daha fazla duyarlılık ve sabır geliştirmek için çok önemlidir. Altta yatan sorunlara dair içgörü kazanarak, bireyler çatışmaya empatiyle ve her bir tarafın bakış açısını daha iyi anlayarak yaklaşabilir.

2.Yapıcı çatışma yenilikçi fikirlere, gelişmiş sorun çözmeye ve gelişmiş ilişkilere yol açabilir. Bireyleri, çatışmaların farklı bakış açıları ve deneyimler nedeniyle ortaya çıkabileceğini kabul etmeye teşvik ederek çatışma çözümüne yönelik daha kapsayıcı bir yaklaşımı teşvik eder.

3.Çatışmanın doğasını anlamak, genellikle onunla ilişkilendirilen yanlış anlamaları ve olumsuz çağrışımları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Çatışmayı her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir şey olarak görmek yerine, bireyler ve kuruluşlar çatışmanın potansiyel faydalarının farkına varabilirler.

4.Çatışmayı açık bir zihinle ve farklı bakış açılarını anlamaya istekli olarak kucaklamak, ortak bir zemin bulmanın ve dostane çözümlere ulaşmanın anahtarıdır. Çatışmaları etkili bir şekilde çözmek için gerekli araçlar olan empatik dinleme ve açık iletişimi içerir.