Konu 1: Kriz Yönetimini Tanımı

Tanım

Kriz ne anlama geliyor?

Kriz, belirleyici bir değişimin yaklaştığı istikrarsız veya kritik bir zaman veya durum olarak tanımlanır. Veri hırsızlığı, bir CEO’nun ölümü, tesis yangını, terör saldırısı, doğal afetler, işyerinde şiddet veya salgın hastalık gibi krizler, gelirlerin azalmasına, değerli müşterilerin kaybına ve olası bir iş kaybına neden olabilir. Şirketin itibarına olumsuz darbe.

Krizi nasıl yönetirsiniz?

Krizi yönetmek, kuruluşun uzun vadede hayatta kalmasına tehdit oluşturan zor durumlarla başa çıkmak için bir planın uygulamaya konması anlamına gelir. Krizleri önlemek, değerlendirmek, yönetmek ve çözmek için yapılandırılmış bir yaklaşımla tüm adımların listelenmesini içerir.

Senaryo

Şunu hayal edin: Yıllık şirket tatili için çalışanlarınızı heyecanlandırıyorsunuz. Herkesin oyunlar ve takım oluşturma faaliyetleri konusunda bağ kurmasını bekleyemezsiniz. Etkinlik yarın başlıyor ve hafta sonunun her detayının sorunsuz geçmesini istiyorsunuz.

Faaliyetlerin çoğunluğu açık havada gerçekleştirileceğinden, fırtına aniden şehre çarptığında paniğe kapılırsınız! Etkinliği planlamaya o kadar odaklanmıştınız ki, kötü hava koşulları için bir yedek plan düşünmediniz. Son dakikada bir şeyleri değiştirmek binlerce avro kaybına yol açacaktır.

Ders nedir? İyi bir lider olmak pozitiflik ve sağlam iletişim becerilerinden fazlasını gerektirir. Hem iyi hem de kötü zamanlar için nasıl plan yapacağınızı bilmek, ekibinizde güven oluşturur ve hazırlıklı olduğunuzu gösterir.

Kriz yönetimi herhangi bir iş planının önemli bir parçasıdır çünkü bu olmadan ekibiniz beklenmedik olaylara hazırlıklı olmayacaktır. Kriz yönetimi planının ne olduğunu ve şirketinizi belirsiz zamanlara nasıl hazırlayacağınızı tartışacağız.

Source: Free Photo by jcomp | Serious young businessman looking at financial report (freepik.com)