Konu 2: Roller ve Sorumluluklar Nasıl Belirlenir

Gerçek Hayat Senaryosu: Tarım Turizminde Kadın Girişimcileri Ekip Çalışması Yoluyla Güçlendirmek

Arnavutluk’un pitoresk Dibra bölgesinde, ülkenin en yoksul bölgelerinden birinde, kırsal kesimdeki kadınlar ekonomik kaderlerini yeniden yazıyor. BM Kadın Birimi ve İsveç Hükümeti’nin sarsılmaz desteğiyle yürütülen “Ekonomik Küme Geliştirme Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi” projesi, bu kadınlar arasında girişimcilik ruhunu geliştiriyor, gelirlerini artırmak ve yeni fırsatların önünü açmak için ekip çalışmasının gücünü kullanmalarına yardımcı oluyor.

Ekim 2013’ten bu yana Arnavutluk Demokrasi ve Arabuluculuk Enstitüsü tarafından yerel bir kuruluş olan Agritra Vision ile ortaklaşa yürütülen bu dönüştürücü proje, bireysel çabaların bu zorlukların üstesinden gelmek için yetersiz olduğunu kabul etmiştir. Proje, girişimci olmak isteyen bu kadınlara ekip çalışmasının önemini vurgulamıştır. Dibra kümesinin kurucu ortağı ve Agritra Vision Direktörü Majlinda Hoxha, “Grup olarak bir araya gelmek, bu kadınların pazarlara erişimde birbirlerini desteklemeleri için bir fırsat. Bireysel olarak bu imkansız” dedi. Bireysel olarak hayallerine ulaşmalarının neredeyse imkansız olduğunu vurguladı. Kooperatif birlikleri ve kendi kendine örgütlenen gruplar aracılığıyla kırsal kesimdeki kadın çiftçiler bir araya getirilerek kolektif güçlerinden yararlanmaları sağlandı.

Bu hevesli kadın girişimcilerin tarım turizmi alanındaki yolculuğu, ekip çalışmasının ekonomik güçlenmelerinde oynadığı önemli rolün bir kanıtıdır. İşbirliği ve ortak hedefler sayesinde yeni fırsatların kilidini açtılar, becerilerini geliştirdiler ve ufuklarını genişlettiler. “Ekonomik Küme Geliştirme Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi” projesi sadece gelirlerini artırmakla kalmamış, aynı zamanda onlara bir zamanlar imkansız olarak görülen şeyleri birlikte başarabilecekleri inancını aşılamıştır.

Roller ve Sorumluluklar Nasıl Belirlenir

Ekip çalışması becerileri, yalnızca ortak hedeflere verimli bir şekilde ulaşmada değil, aynı zamanda gruplar içinde ortaya çıkan kaçınılmaz zorlukların ve çatışmaların üstesinden gelmede de etkilidir.

İster işyerinde ister hayatın çeşitli yönlerinde olsun, ekip çalışması becerileri başarılı bir işe liderlik ederken aynı zamanda ilgi çekici bir grup dinamiğini teşvik etmede çok önemli bir rol oynar. Girişimcilik çoğu zaman tek başına yürütülen çabaları çağrıştırsa da, gerçekte başarılı iş girişimleri çoğu zaman etkili ekip çalışmasına dayanır.

Ekip çalışması becerilerinizi geliştirmek isteyen bir girişimci olarak, SMART Hedef Belirleme çerçevesini (Weintraub ve ark. 2021) entegre etmek değerli bir stratejidir. SMART hedefleri Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zamana Bağlı hedeflerdir. Bu çerçeveyi dahil etmek, ekibinizin hedeflerinin açık ve iyi tanımlanmış olmasını (Spesifik), ilerlemeyi izleyebilmenizi ve başarıyı ölçebilmenizi (Ölçülebilir), hedeflerin gerçekçi bir şekilde ulaşılabilir olmasını (Ulaşılabilir), iş vizyonunuzla uyumlu olmasını (İlgili) ve başarı için tanımlanmış zaman çizelgeleri olmasını (Zamana bağlı) sağlar. Bu çerçeve bir yön duygusu sağlar ve her ekip üyesi neye ulaşılması gerektiği ve başarının nasıl ölçüleceği konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğundan, ekip üyelerinin ilerlemelerini izlemelerine, motivasyonlarını ve hesap verebilirliklerini artırmalarına olanak tanır.

 

 

Ekip çalışması becerilerinizi geliştirmek, ekip üyelerine rollerin ve sorumlulukların net bir şekilde atanması dahil olmak üzere çeşitli stratejik bileşenleri de içerir. Bunu başarmak için, her ekip üyesinin güçlü yönlerini, uzmanlığını ve tercihlerini iyice anlayarak başlayın.

Bu olumlu nitelikleri, yeteneklerinden yararlanan belirli rollerle eşleştirin. Her üyenin bireysel olarak hangi sorumlulukları yönetmesi gerektiğini, aynı zamanda üyelerin birlikte hangi hedefler üzerinde işbirliği yapması gerektiğini özetleyen bir hesap verebilirlik ve iletişim çerçevesi oluşturun. Grup üyeleri içindeki rolleri ve sorumlulukları sürekli olarak izleyerek ve geliştirerek, işbirliğinin iyileştirilmesinin ve sürekli girişimcilik başarısının önünü açarsınız.

Establish a framework for accountability and communication, outlining what responsibilities each member has to manage individually but also which objectives members will have to collaborate on together. This collaborative approach not only enhances teamwork but also cultivates a culture of mutual trust and shared ownership, where every team member plays a vital part in steering the venture toward accomplishing its goals. By continually monitoring and refining roles and responsibilities within the group members, you pave the way for improved collaboration and sustained entrepreneurial success.

Geri bildirim sağlamak, etkili iletişimi teşvik eden, kişisel ve ekip gelişimini destekleyen ve olumlu ve üretken bir ekip ortamına katkıda bulunan çok yönlü bir beceridir.

Ekip üyelerine becerilerini nasıl geliştirecekleri ve iyileştirecekleri konusunda gerekli içgörüleri sağlamada, ekip çalışmasını güçlendirmede ve ekibi ortak hedeflerine doğru yönlendirmede hayati bir rol oynar. Geri bildirim sunarken, sürekli gelişim ve ortak başarı hedefini vurgulayarak empati ve saygıyla yaklaşın. Ekip üyelerini her adımda birbirlerinden aktif olarak geri bildirim almaya teşvik edin. Bu sürekli gelişim döngüsü, bireylerin ve bir bütün olarak ekibin daha etkili ve verimli olmasına yardımcı olur.

Tip - Pay Attention to Team Blockers!

 

Kaçınılmaz olarak, büyük bir grupta grup faaliyetlerini engelleyen ve ekip çalışmasının önemine değer vermeyen bir üye olacaktır. İşte ekip engelleyicilerinin farkında olmanız gereken bazı tipik davranışları:

-Fikirler ve öneriler konusunda her zaman olumsuz olan biri.

-Asla katılmayan biri.

-Neredeyse her zaman dikkat dağıtıcı olan biri.

-İlerlemeyi durdurmaya çalışan biri.

Grubun ilerlemesini engellemeye çalışan bir ekip üyesi bulursanız, onunla davranışları hakkında konuşmanız önemlidir. Onları dışarı itmek yerine, gruba katılmaları için teşvik etmeye çalışın.

Source: Canva