Konu 4: Etkinlik

Etkinlik Ekip Çalışmasının İyileştirilmesi için SMART Hedef Çerçevesi

Katılımcıları ekip çalışmasıyla ilgili ulaşmak istedikleri hedefler hakkında düşünmeye teşvik edin. Bu hedefler iletişim, işbirliği, rolleri/sorumlulukları veya ekip çalışmasının başka bir yönüyle ilgili olabilir. Şimdi katılımcılardan belirlemek ve gerçekleştirmek istedikleri bireysel SMART Hedeflerini bulmalarını isteyin.

Katılımcılara “Bugün insanları arayacağım” gibi örnek bir hedef verin ve ardından bunu “Bugün 10 potansiyel müşteriyi arayacağım” gibi bir SMART hedefine dönüştürün (Weintraub ve ark. 2021, s. 240).