Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 1 Τι είναι η ψηφιακή παρουσία

Η ψηφιακή διάσταση του μάρκετινγκ και των επιχειρήσεων απέκτησε τεράστια σημασία από τότε που εμφανίστηκε το διαδίκτυο. Με τον όρο ψηφιακή παρουσία εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία παρουσιάζει τον εαυτό της στο διαδίκτυο (επιλογή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καναλιών, διαφημίσεων κ.λπ.).

Η ψηφιακή παρουσία διαμορφώνεται μέσα από ένα σύνολο ενεργειών, με τις οποίες η εταιρεία, ακόμα και αν δεν έχει την πρόθεση, αποκτά παρουσία στο διαδίκτυο – για παράδειγμα μέσω των σχολίων ή των κριτικών των πελατών. Στη σημερινή ψηφιοποιημένη εποχή, είναι πρακτικά αδύνατο μια εταιρεία ή επωνυμία να μην έχει απολύτως καμία παρουσία στο διαδίκτυο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προώθηση μιας ψηφιακής παρουσίας, ήδη από τη φάση του σχεδιασμού, αποτελεί προτεραιότητα στενά συνδεδεμένη με το μάρκετινγκ. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία μιας στρατηγικής που δείχνει την ταυτότητα της εταιρείας σας, που «μιλάει» στους καταναλωτές σας, που προσφέρει κάτι πολύτιμο στη ζωή τους και που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού σας.

Τέλος, μερικά από τα κυριότερα οφέλη από την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής είναι:

  1. Το διαδίκτυο δεν έχει σύνορα: Η αύξηση της διαδικτυακής σας παρουσίας θα σας βοηθήσει να προσεγγίσετε περισσότερο κοινό και η επιχείρησή σας θα αναπτυχθεί, καθώς θα έχετε περισσότερη αλληλεπίδραση με τους πελάτες σας.
  2. Η εικόνα της εταιρείας σας θα βελτιωθεί: Η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη για κάθε εταιρεία στο πλαίσιο της δημιουργίας και της προώθησης της ταυτότητάς της, που θα τη βοηθήσει να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό.
Freepik